RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Gbur Fizjo Centrum Kluczbork
  2. Dane osobowe służą jako informacja o stanie zdrowia dla fizjoterapeuty, który stwierdza wg tych informacji czy są przeciwwskazania do wykonywania zabiegów lub/i masaży, mogą również służyć do umówienia, przełożenia, odwołania, potwierdzenia wizyty pacjenta w gabinecie Andrzej Gbur Fizjo Centrum Kluczbork, mogą służyć do kontaktowania się w celu wysłania aktualnej oferty.
  3. Kontakt do administratora danych osobowych: fizjocentrumklb@gmail.com , tel.: 691-398-211 , osoba do kontaktu Andrzej Gbur

 

Share